mecenas1

Artyści, filozofowie, naukowcy...

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Dolinie Miłości!
Zobacz wirtualną wycieczkę!

Artyści, filozofowie, naukowcy, teolodzy

1Jan Sebastian Bach (ur. 21 marca 1685 w Eisenach - zm. 28 lipca 1750 w Lipsku),
właściwie Johann Sebastian Bach - kompozytor niemiecki muzycznej epoki baroku.
J. S. Bach jest autorem ponad 1000 znanych utworów, zarejestrowanych długo po jego śmierci w tzw katalogu Schmiedera, zatytułowanym Bach-Werke-Verzeichnis (stąd określanych oznaczeniem BWV i kolejnym numerem w tymże katalogu). Po śmierci zapomniany. "Odkryty" ponownie przez Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego, który w 1829 r. zaprezentował wykonanie Pasji wg św. Mateusza.

 

1Wolfgang Amadeusz Mozart - (niem. Wolfgang Amadeus Mozart; ur. 27 stycznia 1756 r. w Salzburgu - zm. 5 grudnia 1791 w Wiedniu) - kompozytor austriacki. Pozostawił bogaty zbiór muzyki kameralnej i orkiestrowej, a także serię oper, które uważane są powszechnie za jedne z najświetniejszych, jakie kiedykolwiek zostały napisane, szczególnie: Wesele Figara, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Czarodziejski flet. Wniósł mniejszy wkład do rozwoju nowych form muzycznych niż Bach czy Beethoven, ale przewyższa innych kompozytorów doskonałością i świeżością pomysłów melodycznych. Jest zaliczany do najwybitniejszych kompozytorów wszystkich czasów.

 

1Ludwig van Beethoven (urodzony prawdopodobnie 17 grudnia 1770 r. w Bonn - zmarł 26 marca 1827 w Wiedniu) kompozytor niemiecki, uważany za jednego z największych kompozytorów wszechczasów. Ostatni, po Haydnie i Mozarcie, z tzw. trójki klasyków wiedeńskich. Prekursor romantyzmu w muzyce. Beethoven był twórcą nowego myślenia muzycznego, które odcisneło się piętnem nie tylko na epoce romantyzmu, ale i następnych. Dorobek kompozytorski Beethovena jest olbrzymi, wymieńmy tylko te najbardziej znane -Symfonia Nr 5 c-moll, op.67, Symfonia Nr 9 d-moll,op.125** z kantatą finałową“Oda do radości” sonata zw. “Księżycową”cis-moll op.27/2.

 

1Richard Wagner (ur. 22 maja 1813 r. w Lipsku, zm. 13 lutego 1883 r. w Wenecji) - jest uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego neoromantyzmu i jednego z największych twórców operowych; wprowadził do obsady rzadko stosowane instrumenty (m.in. tzw. tuby wagnerowskie); z mistrzostwem posługiwał się zarówno polifonią, jak i homofonią. Inspiracji tematycznych szukał w dawnej literaturze niemieckiej, w mitach germańskich i celtyckich. Najbardziej znane utwory to: Tristan i Izolda, Śpiewacy Norymberscy, Pierścień Nibelunga, Zygfryd, Zmierzch Bogów, Parsifal.

 

1Albrecht Dürer (ur. 21 maja 1471 w Norymberdze; zm. 6 kwietnia 1528 tamże) — niemiecki malarz i grafik, uważany jest za najwybitniejszego artystę niemieckiego przed reformacją. Najistotniejszą z zasług Dürera jest jego szczególny wkład w rozwój drzeworytnictwa i miedziorytu. Nadał drzeworytowi rangę samodzielnego dzieła sztuki plastycznej, doprowadzając go do poziomu miedziorytu, w którym udało mu się do perfekcji opanować operowanie światłem. Najbardziej znane dzieła A. Dürera to sztychy - Rycerz, śmierć i diabeł, Melancholia I, miedzioryty - Jeźdzcy Apokalipsy, Św. Hieronim.

 

1Lucas Cranach Starszy (1472 - 16 października 1553)
był niemieckim malarzem i grafikiem epoki odrodzenia, który tworzył na dworze elektora saskiego Fryderyka Mądrego. W swojej twórczości łączył także elementy gotyku i manieryzmu. Cranach był uznawany za oficjalnego artystę reformacji. Był również przyjacielem Lutra. W jego twórczości znajdujemy obrazy religijne, mitologiczne, portrety (między innymi Marcina Lutra).

 

1Veit Stoss, Wit Stwosz, także Wit Stosz; inne wersje imienia: Feyt, Veydt, Vit, inne wersje nazwiska: Stuosz (ur. ok. 1448 w Horb nad Neckarem, koło Stuttgartu, zm. jesienią 1533 w Norymberdze) — niemiecki rzeźbiarz, grafik i malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego gotyku w rzeźbie. Najbardziej znane dzieła to: ołtarz główny w kościele Mariackim w Krakowie, nagrobek króla Kazimierza IV Jagiellończyka, krucyfiks w kościele Mariackim w Krakowie, rzeźby z nagrobka cesarza Maksymiliana I, tzw. Ołtarz Bamberski w katedrze w Bambergu.

 

1Johann Wolfgang von Goethe (ur. 28 sierpnia 1749 r. we Frankfurcie nad Menem, zm. 22 marca 1832 r. w Weimarze) – najwybitniejszy niemiecki poeta okresu romantyzmu i jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, filozof, wolnomularz i mąż stanu. Był również myślicielem i uczonym, znawcą wielu dziedzin wiedzy oraz sztuki. Najbardziej znane utwory to: Powieść epistolarna Cierpienia młodego Wertera , Faust, Wezwanie do Neapolu, znane też jako Znasz-li ten kraj w tłum. Adama Mickiewicza.

 

1Johann Christoph Friedrich von Schiller (10 listopada 1759 – 9 maja, 1805) - niemiecki poeta, filozof, historyk i dramaturg. Już podczas studiów medycznych na Karlsschule Stuttgart, elitarnej akademii wojskowej, napisał pierwszą sztukę Zbójców, po której wystawieniu został aresztowany, zabroniono mu też publikowania jakichkolwiek prac. Wyjechał wtedy ze Stuttgartu (1783) do Weimaru. W 1789 został wykładowcą historii i filozofii w Jenie. W 1799 powrócił do Weimaru, gdzie Goethe przekonał go do powrotu do pisania sztuk. Razem z Goethem założył Weimar Theater, który stał się czołowym teatrem w Niemczech, przyczyniając się do odrodzenia dramatu. Zmarł na gruźlicę w wieku zaledwie 45 lat.

 

1Immanuel Kant (ur. 22 kwietnia 1724 r. w Królewcu, zm. 12 lutego 1804 r. tamże), niemiecki filozof, syn ubogiego rzemieślnika, który wybił się do pozycji profesora logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim. Immanuel Kant spędził całe życie w Królewcu wspinając się mozolnie po szczeblach kariery akademickiej. Prowadził przez całe życie dogłębne badania filozoficzne, które stały się fundamentem krytyki filozoficznej - metody filozofii, która rozwija sie do dzisiaj. Pokłosiem pracy Kanta jest mniej więcej połowa współczesnej filozofii - od neokantyzmu przez nominalizm i fenomenologie; po pozytywizm logiczny.

 

1Gottfried Wilhelm Leibniz (ur. 1 lipca 1646r. w Lipsku, zm. 14 listopada 1716r. w Hanowerze), niemiecki filozof, matematyk, inżynier-mechanik, fizyk i dyplomata. W filozofii był kontynuatorem Kartezjusza starając się swoją koncepcją monad rozwiązać dylemat dualizmu systemu kartezjańskiego. W matematyce- niezależnie od Newtona - stworzył rachunek różniczkowy, przy czym jego notacja tego rachunku okazała się wygodniejsza i jest stosowana do dzisiaj. Jako inżynier-mechanik Leibniz zajmował się konstrukcją zegarów, maszyn wydobywczych i zbudował jedną z pierwszych mechanicznych maszyn liczących. W fizyce stworzył pojęcie momentu pędu i momentu siły.

1Wilhelm (1786-1859) i Jacob Ludwig Karl (1785-1863) Grimm - urodzili się w Hanau niedaleko Frankfurtu nad Menem, znani niemieccy pisarze i uczeni, członkowie Akademii Nauk w Berlinie. Na podstawie wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych opracowali zbiór baśni, które stały się klasyką, przetłumaczoną na wiele języków. To tam właśnie pojawiają się charakterystyczne zwroty: dawno, dawno temu, za lasami, za górami, czy zakończenie żyli długo i szczęśliwie.

 

1Albrecht Daniel Thaer (1752-1828)
lekarz i agronom niemiecki. Założyciel Instytutu Rolniczego w Celle (ok. 1790), a następnie w 1806 pierwszej w Europie wyższej szkoły rolniczej w Möglin, która w 1824 uzyskała status Królewskiej Akademii Rolniczej. Od 1807 radca stanu i projektodawca reform rolnych, 1810-1818 profesor uniwersytetu w Berlinie. Założył w 1811 roku owczarnię w Möglin.
Pionier nowoczesnego rolnictwa, rachunkowości rolnej, propagator upraw roślin pastewnych i okopowych, a także stosowania płodozmianu. Autor licznych publikacji tłumaczonych również na język polski.

 

1Alexander von Humboldt (14 września 1769 – 6 maja 1859) - niemiecki przyrodnik i podróżnik. Zajmował sie mniejszymi jednostkami fizycznogeograficznymi Ziemi. Opisał szczegółowo stepy, pustynie i lasy równikowe. Wg Humboldta celem fizycznogeograficznego opisu Ziemi powinno być poznanie jedności w mnogosci, badanie ogólnych praw i wewnętrznego ich związku między zjawiskami tellurystycznymi; wprowadził pojecia strefowości i piętrowości klimatycznej. Jako jeden z pierwszych postulował ochronę przyrody, jest twórcą pojęcia pomnik przyrody. Jego starszy brat Wilhelm von Humboldt (ur. 1767r., zm. 1835r.) był niemieckim filozofem, językoznawcą i mężem stanu.

 

1Johann Heinrich Wichern (ur. 21 kwietnia 1808 w Hamburgu; zm. 7kwietnia 1881 tamże) niemiecki teolog. Wichern był najstarszym z siedmiorga dzieci biednej rodziny. Uznawany za jednego z założycieli Misji Wewnętrznej Kościoła Ewangelickiego, czego wyrazem był „Das raue Haus“ (Dom surowego życia) w Hamburgu. Tam zawisł pierwszy adwentowy wieniec, którego „wynalazcą“ miał być właśnie Wichern. Jego spuścizna literacka jest bogata i zawiera dzieła głównie o tematyce pedagogicznej i odnoszące się do reformy więziennictwa.

 

1Marcin Luter (ur. 10 listopada 1483 w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 w Eisleben) - niemiecki reformator religijny, teoretyk i twórca reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiajacych praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski bożej. Skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła, mimo, że nie brał czynnego udziału w religijnych i społeczno-politycznych wystąpieniach, a jedynie pisał polemiki i katechezy. Przełożył Biblię na język niemiecki, był autorem Postylii Domowej, Małego i Dużego Katechizmu, Artykułów Szmalklandzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu Warownym grodem jest nasz Bóg.

 

1Leopold von Ranke (ur. 21 grudnia 1795 w Wiehe w Turyngii, zm. 23 maja 1886), niemiecki historyk.
Absolwent uniwersytetu lipskiego, doktoryzował się w 1817. W 1825 został wykładowcą uniwersytetu berlińskiego. W 1841 został mianowany historiografem państwa pruskiego.
Wraz z Wilhelmem von Humboldtem jest twórcą doktryny indywidualistycznego historyzmu. Stworzył własną szkołę historyczną, która dominowała w niemieckiej historiografii pierwszej połowy XIX wieku.

 

1Friedrich von Bodelschwingh (ur. 6 marca 1831 w Tecklenburgu zm. 2 kwietnia 1910 w Bielefeld-Bethel), ewangelicki pastor i teolog działający w Niemczech (Misja Wenwnętrzna). Jego pierwszą parafią była „Ewangelicka misja wśród Niemców w Paryżu“, do której należało wielu pracujących dorywczo (zamiatacze ulic). Von Bodenschwingh zbierał w Niemczech datki na budowę kościoła i szkoły na Montmartrze. W 1872 powierzono mu kierownictwo „Ewangelickiego zakładu opiekuńczego dla epileptyków“ w okolicy Bielefeldu, który przemianował później na „Bethel“ (hebrajski - dom boży). Uznaje się go za twórcę akcji zbierania niepotrzebnych ubrań i innych podobnych akcji charytatywnych.

 

1Heinrich von Treitschke (1834-1896), niemiecki historyk, polityk. Od 1859 członek Pruskiej Akademii Nauk, od 1867 profesor uniwersytetu w Heidelbergu, od 1874 - w Berlinie. 1871-1884 poseł do Reichstagu, początkowo liberał, następnie konserwatysta, nacjonalista, zwolennik zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus i przekształcenia ich w hegemona Europy. Jego publikacje miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się postaw antysemickich w międzywojennych Niemczech.

 

1Friedrich von Bodelschwingh Junior (ur. 14 sierpnia 1877 w Bethel koło Bielefeld; zm. 4 stycznia 1946 w Bethel) kontrowersyjny teolog niemiecki. Przejął po ojcu von Bodelschwinghu kierownictwo nad zakładem opieki „Bethel“. Był oddany aparatowi państwowemu, złożył w 1938 przysięgę wierności Adolfowi Hitlerowi. Od maja 1940 wspólnie z pastorem Paulem Braunem z niejakim sukcesem udało mu się prowadzić działania przeciw akcji T4, eutanazji prowadzonej przez faszystów: ratuje wielu niepełnosprawnych, jednak wydaje do zakładów śmierci osoby z ciężkim upośledzeniem. Członek Bekennende Kirche - organizacji działajacej w Kościele Ewangelickim, która przesłała Świat. Radzie Kościołów tzw. Deklarację winy za zbrodnie popełnione przez Niemców w okresie III Rzeszy.

Rewiatlizację Doliny Miłości wykonano w ramach projektu pn.
Rozwój "Europejskiego Parku Hugenotów" w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja parku przyrody "Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku.

Partnerzy

lb1 lb2 lb3

Sponsorzy

lb4 lb5
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.