mecenas1

Droga do rewitalizacji

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Dolinie Miłości!
Zobacz wirtualną wycieczkę!

Zaraz po zakończeniu pierwszego etpau projektu (2005-2006) było wiadomo, że aby przywrócić Dolinę Miłości do stanu z czasów świetności potrzeba będzie dużo więcej pracy i jeszcze większych nakładów finansowych.

Bardzo dobra dotychczasowa współpraca polsko - niemiecka zaowocowała podpisaniem partnerskiego porozumienia z Gminą Schwedt o dalszej wspólnej realizacji projektu.

Lata 2006-2009 to czas przygotowania dokumentów technicznych i biurokratycznej kampanii. W związku z tym, że park należy do sieci Natura 2000 przy przygotowywaniu inwestycji obowiązywały nas takie same formalności jak przy budowie autostrady. Sytuacji nie ulatwiała skąplikowana forma zarządu nad parkiem, gdzie krzyżowały się kompetencje szeregu instytucji: Wojewódzkiego Konserwatowa Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (obecnie jego kompetencje przejęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie), Nadleśnictwa Chojna i Gminy Chojna.

W 2009 r. udało nam się przejąć zarząd nad Doliną Miłości na najbliższe 11 lat. Było to niezbędnym kryterium formalnym, aby otrzymać dofinansowanie i ruszyć z pracami. Starania dotyczące zarządu czynione były w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji z tej instytucji Federacja Zielonych GAJA podpisała umowę z Nadleśnictwem Chojna. Zarządzamy 80 ha parkiem! Odpowiadamy za gospodarkę leśną i stan obiektu

W grudniu 2009 r. dotarła do nas informacja - otrzymaliśmy wsparcie z programu Interreg IVA! Możemy ruszać z projektem!

Projekt oficjalnie "ruszył" 04.03.2010. Otworzyła go wspólna konferencja prasowa w Schwedt, w której udział wzięli przedstawicie FZ GAJA, Gminy Schwedt oraz Gminy Chojna.

 

konferencja_prasowa

Na zdjęciu od lewej J. Szumin Prezes FZ GAJA, J. Polzehl Burnistrz Schwedt i A. Fedorowicz Burmistrz Chojny.

Autor zdjęcia: Gazeta Chojeńska.

 

Powołana została polsko-niemiecka grupa koordynująca projekt oraz grupa robocza.

Skład grupy roboczej:

Pan Jürgen Polzehl

Burmistrz miasta Schwedt nad Odrą, partner wiodący

Pani Daniela Müller

Miasto Schwedt nad Odrą, Wydział 3, referat planowania miasta.

Zgodnie z wnioskiem osoba do kontaktów

Pan Jakub Szumin

Prezes Federacji Zielonych GAJA, Szczecin, partner projektu

Pani Marta Pawlowicz

Współpracownik Federacji Zielonych GAJA,

Pan Ryszard Matecki

przedstawiciel społeczności lokalnej z Zatoni Dolnej,

Pan Adam Fedorowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Chojna

lub Pan Wojciech Długoborski

Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Chojna

Pan Mariusz Hadrzyński

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Chojnie

Pan Frank Hein

Miasto Schwedt nad Odrą, Kierownik Wydziału 3, Referat Rozwój Miasta i nadzór budowlany.

Pan Mario Demuth

Miasto Schwedt nad Odrą, Baukontrolling

Herr Reinhard Simon

Intendant Teatru Uckermärkische Bühnen

lub zastępca:

 

Pan Jörg Strutzke

Dyrektor Techniczny Teatru UBS

Przedstawiciel Stowarzyszenia wyznaczony po wyborach władz

Stowarzyszenie Hugenotów w Schwedt nad Odrą

Pan Buck

Biuro Architektury Krajobazu

Pani Dr. Milschefsky

Zarządzający projektem, W.O.W. Kommunalberatung und Projektbegleitung GmbH

Pani Dr. Trute

Tłumacz

 

niestali członkowie grupy roboczej

 

Pan Thomas Ziesche

Kierownik: Wydział Budowlany i Oczyszczania Miasta

 

Skład grupy koordynującej:

Pani Daniela Müller

Miasto Schwedt nad Odrą, Wydział 3, Referat Planowania Miasta.

Zgodnie z wnioskiem osoba do kontaktów.

Pan Buck

Biuro Architektury Krajobazu

Pan Jörg Strutzke

Dyrektor Techniczny Teatru UBS

Pan Jakub Szumin

Prezes Federacji Zielonych GAJA, Szczecin, partner projektu

Pan Mariusz Hadrzyński

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Chojnie

Pani Dr. Milschefsky

Zarządzajacy projektem, W.O.W. Kommunalberatung und Projektbegleitung GmbH

Pani Dr. Trute

 


Rewiatlizację Doliny Miłości wykonano w ramach projektu pn.
Rozwój "Europejskiego Parku Hugenotów" w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja parku przyrody "Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku.

Partnerzy

lb1 lb2 lb3

Sponsorzy

lb4 lb5
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.