mecenas1

Znaczenie projektu

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Dolinie Miłości!
Zobacz wirtualną wycieczkę!

Park naturalistyczny Dolina Miłości położony jest w gminie Chojna. Strategia rozwoju województwa Zachodniopomorskiego przedstawia gminę Chojna jako obiekt o walorach turystycznych i kulturowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Jednocześnie Dolina Miłości znajduje się dolinie Odry – obszarze priorytetowym dla rozwoju województwa. Strategia podkreśla ogromne walory przyrodnicze i kulturowe tego terenu. Rozwój funkcji turystycznych ma się stać jedną z dominujących aktywności gospodarczych regionu.

Rewitalizacja parku jest istotna w kontekście zwiększania atrakcyjności Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a tym samym Międzynarodowego Parku Doliny Dolnej Odry.

W Zatoni Dolnej rozpoczyna swój bieg ponadregionalny szlak rowerowy Tysiąca Jezior oraz przebiega szlak R1 – tzw. Zielona Odra.

Dolina Miłości wpisuje się do Krajowej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 (zgodnie z Dyrektywą Siedliskową), ponieważ park składa się z chronionych i rzadkich ekosystemów leśnych: Luzulo pilosae-Fagetum – kwaśna buczyna niżowa, Galio odorati-Fagetum – żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego, Adonido-Brachypodietum – kwietna murawa kserotermiczna, Violo odoratae-Ulmetum minoris – łęg zboczowy z fiołkiem wonnym, Fraxino-Alnetum–łęg jesionowo-olszowy, Zb. Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium – zbiorowisko źródliskowe, Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae – środkowoeuropejski acydofilny las dębowy.

Rewitalizacja parku poprawia warunki siedliskowe chronionych ekosystemów, chroni je przed niepożądaną ekspansją roślin pospolitych. Jednocześnie przygotowanie tras turystycznych oraz miejsc rekreacji - zorganizowanie ruchu turystycznego na terenie parku - pomoże w ochronie przyrody. Turyści będą cieszyli się urodą obiektu tam, gdzie nie ma ryzyka zniszczenia cennych ekosystemów. W obiektach zaniedbanych, gdzie turyści chodzą "gdzie chcą" ma miejsce zadeptywanie cennych roślin czy płoszenie zwierząt z ich siedlisk i żerowisk. Nasze podejście do rewitalizacji Doliny wypływa z zasad zrównoważonegorozwoju turystyki.

Przed wojną Dolina Miłości była miejscem znanym i często odwiedzanym przez mieszkańców Meklemburgii, Brandenburgii oraz ośrodków miejskich takich jak Szczecin, Schwedt i Berlin. Po wojnie park stopniowo ulegał zniszczeniu. Mamy nadzieję tą tendencję odwrócić!

 

Rewiatlizację Doliny Miłości wykonano w ramach projektu pn.
Rozwój "Europejskiego Parku Hugenotów" w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja parku przyrody "Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku.

Partnerzy

lb1 lb2 lb3

Sponsorzy

lb4 lb5
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.