Park w dobie pandemii

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, trwająca od marca 2020 r., ma bezpośrednie przełożenie na sektor turystyczny. Znaczne ograniczenia w przekraczaniu polsko-niemieckiej granicy poskutkowały znaczną redukcją transgranicznego ruchu pasażerskiego. Dane Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wskazują, iż w 2020 roku liczba turystów międzynarodowych zmniejszyła się o 74% w stosunku do roku 2019, przy czym w kwietniu 2020 r. odnotowano największy, bo aż 97%-owy spadek liczby osób wyjeżdżających za granicę w porównaniu do kwietnia 2019 r. Polska i Niemcy są jednymi z 209 krajów, które zdecydowały się na całkowite lub częściowe zamknięcie oraz wprowadzenia innych ograniczeń dla podróżnych.

Od maja 2020 r. odnotowuje się stopniowe łagodzenie restrykcji wobec trans-granicznego ruchu pasażerskiego, polegające na częściowym otwieraniu granic, z zachowaniem pewnych ograniczeń w możliwości wjazdu na terytorium danego państwa turystów zagranicznych. Ograniczenia te mają przede wszystkim formę wymogu okazania certyfikatu COVID w ramach Unii Europejskiej, negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, wykonanego krótko przed przyjazdem, zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19 w ciągu określonego czasu przed przyjazdem, zaświadczenia lekarskiego o przechorowaniu COVID-19 oraz wymóg poddania się kwarantannie.

Należy zauważyć, że obecna sytuacja sanitarno-epidemiczna daje również niepowtarzalną szansę przedefiniowania rutyny użytkowania turystycznego obiektów takich jak park „Dolina Miłości”, poszukiwania nowych formuł ich funkcjonowania w dobie pandemii, a w konsekwencji dostrzeżenia w obecnej krytycznej sytuacji szansy, którą można wykorzystać z pożytkiem dla parku. Wynika to z faktu szczególnego charakteru parku „Dolina Miłości”, jako obiektu turystycznego, kulturowo-przyrodniczego. Obiekty tego typu (parki leśne, leśne ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, leśne szlaki turystyczne, parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, geoparki) mają charakter terenu otwartego i, pomijając stosunkowo krótkotrwały epizod zakazu wstępu do lasu i parków narodowych w kwietniu 2020 r., jako jedne z nielicznych dają możliwość realizacji aktywności turystyczno-rekreacyjnej oraz edukacji przyrodniczej w trakcie trwającego na terenie całego kraju zdarzenia o charakterze epidemii. Naturalnie, udostępnianie parku „Dolina Miłości” musi odbywać się, w tym przypadku, zgodnie z nadmienionymi zasadami bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego. Podczas przebywania na terenie Niemiec należy stosować się do ograniczeń w kontaktach społecznych oraz do zasad zachowania higieny wprowadzanych przez poszczególne kraje związkowe. Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń różnią się w zależności od kraju związkowego. Ponadto, mogą się one różnić również na poziomie lokalnym w przypadku występowania dużej liczby zakażeń na danym obszarze.

Bezpieczne użytkowanie turystyczno-rekreacyjne i edukacyjne zabytkowego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” możliwe jest dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu w parku zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, wylistowanych powyżej. Dostosowanie tych zasad do uwarunkowań charakterystycznych dla parku „Dolina Miłości” określone zostało w dalszej części opracowania. Niewątpliwym atutem parku, który należy wykorzystać do celów promocyjnych, jest możliwość korzystania z niego nawet w trakcie obowiązywania rygory-stycznych ograniczeń użytkowania obiektów turystycznych w przestrzeniach zamkniętych. Park „Dolina Miłości” pozostaje, w trakcie pandemii COVID-19, relatywnie bezpieczną alternatywą dla zamkniętych instytucji kulturalnych, rozrywkowych, oświato-wych i sportowych (muzea, domy kultury, galerie, kina, teatry, filharmonie, szkoły i uczelnie, parki rozrywki, siłownie, hale sportowe). Park leśny, jakim jest „Dolina Miłości”, podobnie jak ogrody zoologiczne i botaniczne, umożliwia realizację w czasie pandemii, w rygorze obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, aktywności odpoczynkowo-rekreacyjnej (spacery, kontakt z przyrodą, wypoczynek na świeżym powietrzu), edukacyjno-wychowawczej (edukacja przyrodniczo-leśna, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, lekcje na świeżym powietrzu, zajęcia terenowe) oraz sportowej (możliwość uprawiania sportu w warunkach plenerowych). Odbywa się to w zorganizowanych i uporządkowanych warunkach parku, jako otwartego obiektu plenerowego, dostosowanego do obsługi ruchu turystycznego w systemie niemal samoobsługowym.

Na terenie parku „Dolina Miłości” obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa, obowiązujące w przestrzeniach otwartych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:

  • zachowaj odstęp 1,5 metrów od innych osób,
  • unikaj sytuacji gromadzenia się dużej liczby osób,
  • gdy nie da się utrzymać wymaganego odstępu między osobami odwiedzającymi park noś maseczkę,
  • przed wejściem do parku „Dolina Miłości” umyj ręce płynem dezynfekcyjnym,
  • zasłaniaj usta i nos podczas kaszlu i kichania,
  • w razie wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych zrezygnuj z odwiedzin w parku,
  • maseczki i rękawiczki jednorazowe, płyn dezynfekcyjny oraz materiały informacyjne dotyczące parku „Dolina Miłości” i obowiązujących na jego terenie zasad bezpieczeństwa dostępne są dla odwiedzających w Café Kocur w Zatoni Dolnej (stan na 31.12.2022 r.).