Diabelski Most

Diabelski Most

Diabelski Most to drewniany mostek, wsparty na kamiennych przyczółkach wybudowany pod koniec XIX w. na tzw. Górskiej Drodze. Ta obsadzona niegdyś drzewami owocowymi droga biegnie skrajem pola i stanowi odcinek wschodni obwodnicy parku, prowadzącej do Wzgórza Parasola. Jej nazwa wywodzi się od drogi obsadzonej drzewami owocowymi między Heidelbergiem a Darmstadt. Zgodnie z miejscowym przesądem, w Noc Świętojańską o północy, stojąc na Diabelskim Moście należało skłonić się we wszystkie strony i wypowiedzieć życzenie, które spełnić się miało jeszcze do końca roku. Jeśli ktoś zapomniał się skłonić, miało spotkać go nieszczęście.

„Dolina Miłości” jest nie tylko siedliskiem roślin – ten stary park jest dobrym miejscem także dla zwierząt. Nawet krótki pobyt w parku uważnemu obserwatorowi przyrody pozwala dostrzec, że miejsce to jest zamieszkałe przez wiele ich gatunków. Dziuplaste, stare drzewa, rozległe powierzchnie lasu bukowego, sąsiedztwo dużej rzeki oraz pól uprawnych stwarzają dobre warunki bytowania dla ptaków – bielika (Haliaeetus albicilla), zimorodka (Alcedo atthis), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius) i dzięcioła średniego (Dendrocoptes medius). Znaleźć można tu buchtowiska (zryte miejsca) dzików (Sus scrofa) poszukujących owoców buków, tzw. bukwi, rude wiewiórki (Sciurus vulgaris) biegające po drzewach, zrywające się do ucieczki sarny (Capreolus capreolus), a także kolorowe bażanty (Phasianus colchicus) spacerujące po okolicznych polach.