Murawa kserotermiczna

Leśniczówka zbudowana w 1853 r. (reprodukcja obrazu z początku XX w.)

To niepozornie wyglądające zbocze kryje w sobie osobliwość przyrodniczą – murawę kserotermiczną (Adonido-Brachypodietum), czyli zbiorowisko ciepłolubnych roślin charakterystycznych dla krajobrazu stepowego. Pomorze to najdalej wysunięty na północ Europy obszar z siedliskami tej roślinności i stanowią tu one dużą atrakcję przyrodniczą. Rosną tu charakterystyczne gatunki bylin o barwnych kwiatach, przybyłych po ustąpieniu lodowca z obszarów stepów południowej i południowo-wschodniej Europy. Od wiosny zbocze pokrywa się barwnym kobiercem – żółci się chroniona ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), fioletami błyskają goździki kartuzki (Dianthus carthusianorum) i fiołki kosmate (Viola hirta), bieli się pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum). Obrazu dopełniają trawy: tymotka Boehmera (Phleum phleoides) i kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum). Wiele gatunków murawowych to znane rośliny przyprawowe i lecznicze – tymianek (Thymus vulgaris), oregano (Origanum vulgare), kocimiętka (Nepeta cataria) i szałwia (Salvia officinalis) w słoneczny dzień wydzielają olejki eteryczne, którymi pachnie całe zbocze. Występujące tu rośliny są przystosowane do życia w warunkach suszy oraz silnego nasłonecznienia. Murawy spotka się na stromych zboczach dolin rzecznych i morenowych pagórków o glebach zasobnych w węglan wapnia i o południowej lub południowozachodniej ekspozycji, przez co w okresie letnim temperatura przy gruncie dochodzi do 50°C!

W polsko-niemieckim pasie granicznym murawy kserotermiczne występują już jedynie fragmentarycznie i na skutek zaniku gospodarki związanej z wypasem zwierząt gospodarskich zagrożone są przez naturalną sukcesję drzew i krzewów. Zasoby muraw kurczą się, dlatego zyskały status zagrożonych siedlisk zarówno w Polsce jak i w Europie! Tylko ochrona czynna jest szansą dla ich zachowania.

W ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” w wybranych lokalizacjach w województwie zachodniopomorskim oraz na obszarze Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego przeprowadzane będą zabiegi usuwania krzewów i podrostu drzew, koszenia i kontrolowanego wypasu owiec. Coroczne koszenie, usuwanie krzewów i podrostu drzew – głównie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), w latach 2020-2022, odbywać się będzie także na powierzchni 0,34 ha murawy w parku „Dolina Miłości”.

Po drugiej stronie drogi znajduje się wiata posadowiona w miejscu dawnej Leśniczówki Karla Thomasa – leśniczego odpowiedzialnego za park w latach 1872-1933. W tym miejscu mogą Państwo odpocząć i podziwiać piękno m.in. murawy kserotermicznej.