Wzgórze Parasola

Wzgórze ParasolaW paśmie wzniesień, powyżej Leśniczówki, zbudowano ogromny drewniany parasol z ławkami ustawionymi wokół trzonu, dla zapewnienia miejsca odpoczynku i ochrony przed deszczem i słońcem osób odwiedzających tutejszy punkt widokowy. W ten sposób powstała nazwa Wzgórze Parasola. W XIX w. było to jedno z kilku punktów widokowych w południowo-zachodniej części parku. Ponad koronami drzew rozciąga się z niego piękna panorama Odry i jej zachodniego brzegu. Podziwiając widoki warto zwrócić uwagę na mijany po drodze las – mimo iż teren parku „Dolina Miłości” należy do Lasów Państwowych, to jest on wyłączony z prowadzenia gospodarki leśnej jako tzw. powierzchnia referencyjna. Jest to obszar leśny wyznaczony do prowadzenia obserwacji procesów naturalnych w lasach. Powierzchnie referencyjne wyznacza się w celu uzyskania punktu odniesienia, dla porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych. Na powierzchniach referencyjnych odstępuje się od pozyskania drewna i wykonywania jakichkolwiek zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych, a ścinka drzew dopuszczalna jest wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia, możliwości zniszczenia infrastruktury (np. linie energetyczne) oraz w przypadku wystąpienia innych sytuacji klęskowych. Drzewa ścięte na powierzchniach referencyjnych pozostawia się do ich naturalnego rozkładu. Dlatego właśnie „Dolina Miłości” jest lasem naturalnym, kształtowanym przez naturalne procesy ekologiczne. Warto o tym pamiętać i powalonych, zalegających w parku i rozkładających się pni i konarów nie traktować jako zaburzających estetykę założenia parkowego odpadów, ale raczej naturalnych składników zdrowego lasu, pełniących niezwykle istotną rolę ekologiczną, jako miejsce tworzenia dziupli i kryjówek, żerowisko wielu gatunków zwierząt i grzybów oraz źródła naturalnego nawozu dla rosnących w parku roślin. To naturalne piękno, wymykające się ramom estetyki ogrodów i parków uporządkowanych zgodnie z koncepcją ogrodów francuskich czy angielskich, z pewnością dostrzegą i docenią wszyscy miłośnicy przyrody.