Stawy Adama i Ewy oraz Źródło Klotyldy

Stawy Adama i Ewy oraz Źródło KlotyldyNazwa Źródła Klotyldy pochodzi od imienia matki ostatniego właściciela parku – Rene von Humberta. Poniżej źródła kamienna zapora spiętrzała płynącą wodę, która kierowana podziemnym rurociągiem zasilała Staw Ewy i płynęła dalej, do pobliskiego Stawu Adama. Na terenie Parku znajdowały się pierwotnie trzy stawy. W 1908 roku, w miejscu trzeciego stawu rozpoczęto eksploatację pokładów glinki ceramicznej i został on zlikwidowany. W pobliżu stawów, u podnóża Wzgórza Parasola, znajdował się niegdyś budynek bażanciarni. Barokowe rzeźby z piaskowca, przedstawiające Apolla i Dianę, ustawione przez Humbertów na wysepkach, później przemianowano na Adama i Ewę. Wyrzeźbione w XVIII w. przez mistrza Glume z Poczdamu, nadwornego rzeźbiarza króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, zdobiły attykę pałacu w Schwedt. Na początku XIX w., przy jego przebudowie, rzeźby zdjęto i zakupił je kupiec C. L. Köppen, który ustawił je w ogródku za domem, co stało się powodem niewybrednych żartów klientów jego winiarni. Celowali w tym szczególnie kadeci Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Schwedt. Gdy odkupił je i ustawił na wysepkach parkowych stawów Rene von Humbert odnalazły spokój do czasów powojennych, kiedy Ewę skradziono, a zdewastowanego Adama zabezpieczył Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obecne kopie zdobiące park wykonała Monika Szpender.