Wzgórze Pamięci

Wzgórze PamięciTurystów przyciągają tu jak magnes trzy atrakcje – punkt widokowy na spektakularną panoramę Odry i jej zachodniego brzegu, potężny kamienny Stół Pokoleń z inskrypcją pierwszego wersu ówczesnego hymnu Niemiec (obecnie hymn Niemiec stanowi jedynie trzecia strofa „Lied der Deutschen”, autorstwa Augusta Heinricha Hoffmann von Fallersleben, do muzyki Josepha Haydna) „Deutschland, Deutschland über alles” oraz kilkanaście okolicznościowych kamieni pamiątkowych. Od początku lat 30-tych XX w. ustawiano na wzgórzu głazy narzutowe, które wcześniej spełniały funkcje kamieni granicznych. Wyryto na nich nazwiska niemieckojęzycznych wybitnych poetów, muzyków, polityków, teologów i wojskowych. Wraz z narodzinami nazizmu w Niemczech upamiętniono również ikony niemieckiego nacjonalizmu – pojawił się kamień poświęcony Adolfowi Hitlerowi oraz dębowy krzyż ku czci Alberta Leo Schlagetera. Tutejsze lapidarium jest szczególnym świadectwem historii parku, który do 1945 r. leżał w granicach Niemiec. Osoby upamiętnione na głazach to Johann Sebastian Bach (1865-1750), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Richard Wagner (1813-1883), Robert Koch (1843-1910), Alexander von Humboldt (1769-1859), Albrecht Thaer (1752-1828), Julius Kühn (1825- 1910), Justus Liebig Freiherr von Chemin ( 1803-1873), Marcin Luter (1483-1546), Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910), Johann Hinrich Wichern (1808-1881), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Friedrich von Schiller (1759-1805), bracia Jacob Ludwig Karl (1785-1863), Wilhelm Karl Grimm (1786-1859), Paul von Benckendorff und von Hindenburg (1847-1934), Gerard von Scharnhorst (1755-1813), Alfred von Schlieffen (1833-1913), Helmut Karl Bernhard von Moltke (1800- 1891), Albert Leo Schlageter (1894-1923), Hans David Ludwig Graf York von Wartenburg (1759-1830), Otto von Bismarck (1815-1898), Bernhard von Bülow (1849-1929), Luiza Augusta Wilhelmina Amalia z Mecklemburgii- Strelitz (1776-1810), Augusta Maria Ludwika Katarzyna z Saksonii-Weimaru-Eisenach (1811-1890), Fryderyk Wilhelm zw. Wielkim Elektorem (1620-1688), Fryderyk Wilhelm I (1688-1740), Fryderyk II Hohenzollern zw. Wielkim (1712-1786) oraz Wilhelm I (1797-1888).